Opleidingen logopedie

Om logopedist te worden, volg je eerst de hbo-opleiding Logopedie. In Nederland zijn negen hogescholen die deze opleiding verzorgen. In de opleiding Logopedie leer je hoe je mensen kunt helpen hun stem- en spraakvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert over achtergronden van problemen met spraak, taal, slikken, gehoor en stem en hoe je die behandelt. 

Specialisatie
Binnen de opleiding Logopedie word je breed opgeleid, er zijn geen specialisaties. Na de opleiding kun je je wel toeleggen op de behandeling van een of meerdere aandoeningen. Met het diploma op zak, kun je je als zelfstandig logopedist vestigen en een eigen praktijk beginnen. Of in dienst treden van een bestaande praktijk. Veel logopedisten vinden ook een baan in het onderwijs of een zorginstelling. Afhankelijk van jouw werkplek en jouw specifieke deskundigheid, kun je gaan werken met kinderen, ouderen of mensen met een specifieke stoornis of handicap.

Opleidingsduur
De opleiding Logopedie wordt bij de meeste hogescholen alleen in voltijd aangeboden en duurt vier jaar. In Groningen kun je de opleiding in deeltijd volgen. Bij sommige hogescholen is het mogelijk om bij goede studieprestaties versneld te studeren. Heb je al een andere hbo-opleiding gevolgd of heb je al een baan? Dan is het bij een aantal instellingen mogelijk een aangepaste variant te doen.

Opleidingsprofiel
Het opleidingsprofiel logopedie geeft aan over welke competenties je moet beschikken als je straks gaat werken als logopedist. Kortom: op welk niveau je wat moet kennen en kunnen.

Bekijk het opleidingsprofiel logopedie

Op de volgende hogescholen wordt de hbo-opleiding logopedie verzorgd:

naam plaats
Fontys Hogeschool Eindhoven
Hanzehogeschool Groningen
Zuyd Hogeschool Heerlen
Hogeschool Arnhem en Nijmegen Nijmegen
Hogeschool Rotterdam Rotterdam
Hogeschool Utrecht Utrecht
Windesheim in Zwolle Zwolle               
Windesheim in Almere Almere
NCOI / Pro Education -