Branco van Dantzigonderscheiding

NL-RtSA_4031_P-004117 bewerkt website

De Branco van Dantzigonderscheiding wordt toegekend aan één logopedist of een groep gediplomeerde logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage heeft of hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Bekijk voor meer informatie het reglement op deze pagina.

Branco van Dantzig
Branco van Dantzig was een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat 'Moeder van de Nederlandse logopedie'. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Ze overleed op 72-jarige leeftijd in Auschwitz. De onderscheiding die naar haar is vernoemd, werd in 1993 voor het eerst toegekend. 

Prijs
De winnaar krijgt een onderscheiding en een geldbedrag van €1.250. 

Deze personen hebben tot nu toe de Branco van Dantzigonderscheiding gewonnen:

2019

Paula Hettinga en Caroline van Daelen
Digitaal oefenprogramma www.spraakafzienoefenen.nl

Ingrid Singer, Inge Klatte en Ellen Gerrits
Oudergesprekstool ENGAGE

2017

Annemieke Bastiaans
Voor het bedenken en schrijven van vier logopedische prentenboeken

2015

Philine Berns en Sandra Wielaert
Voor de Status Afasietherapie

2013

Willy Dijkstra-Buitendijk, Lenie van de Engel-Hoek
Voor het project Articulatie (boek + dvd)

2011

Saakje da Costa voor de projecten:

  • Observatie instrument Speekselverlies
  • Bijzondere zorg voor baby's (boek) 
  • Development of sucking patterns in preterm infants (onderzoek)
  • Prematuren leren drinken (CD-ROM)

2009

Bauke Leijenaar, Christa te Winkel
voor het project Taaldiagnostiek

2007

Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman
voor het boek Stotteren, van theorie naar therapie

2005

drs H. Kalf
voor het boek Evidence-based logopedie: logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie

2002

L. van den Engel-Hoek
voor het boek Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

2001

R. Sevat en I. M.E. Heesbeen
voor de ontwikkeling van het trainingscentrum voor mensen met afasie

1999

G. de Koning en L. Schlichting
voor het taalprogramma Taalachterstand en Taalverwerving

dr. M.W.J.A. Braam-Voeten en M.M. Stokman
voor het woordenschatprogramma

1997

R. Dharmaperwira-Prins
voor het boek Dysartrie en verbale appraxie

1995

M.J.E.A. Erlings-van Deurse, G.J. Freriks, K. Goudt-Bakker, Sj. van der Meulen, C.A. de Vries
als werkgroep Verbale ontwikkelingsdyspraxie voor het Dyspraxie programma

1993

dr. T. van Luyn-Hindriks
voor de dissertatie Spelling, spraak, en fonemische analyse en oefenboek Spraak- en spellingoefening voor de gevorderde speller