Vakinhoud

Maatschappelijke tendensen, ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, en de positionering van de logopedist stellen steeds nieuwe eisen aan het logopedisch handelen. Ter ondersteuning zijn diverse kwaliteitsintrumenten gemaakt en standpunten geformuleerd. Hier geven we een overzicht van de  inhoudelijke richtlijnen en position statements.

Meer kwaliteitsinstrumenten vindt u onder Kwaliteit.

 

gehoor - revalidatie na plaatsing CI

Inhoudelijke richtlijnen

Een richtlijn geeft aanbevelingen over het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Lees meer

icf 450x200

ICIDH en ICF

Door het gebruik van codering ontstaat er binnen de logopedie een 'eenheid van taal' met betrekking tot de logopedische diagnose.

Lees meer

specialisaties 450x200

Specialisaties

De NVLF en het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (voorheen SRO-L) hebben juni 2018 besloten om geen erkende specialisaties binnen de logopedie te ontwikkelen.

Lees meer

position statement

Position statements

Een position statement geeft standpunten weer over een onderwerp binnen de logopedie.

Lees meer

dossiers

Dossiers

Een overzicht van de verschillende vakinhoudelijke dossiers.
 

Lees meer

Europese dag van de logopedie 450x200 II

Europese dag van de logopedie

Elk jaar vindt de Europese dag van de logopedie plaats op 6 maart. De dag is ingesteld om het bewustzijn voor het vak logopedie te vergroten.

Lees meer

man in de zorg zorgstandaarden 450x200

Zorgstandaarden

De zorgstandaarden dragen bij aan een continue verbetering van de zorg.

Lees meer

EBL 450x200

Evidence summaries

Samenvattingen van wetenschappelijke evidentie over de werkzaamheid van logopedische behandeling.

Lees meer

kennisplatform 450x200

Kennisplatform

Deel hier documenten en aanvullende informatie over de implementatie van NVLF-richtlijnen met elkaar.

Lees meer