NVLF-logopedie-magazine-banner

Vraag het de Wetenschapsraad

Vanaf september 2019 verschijnt de rubriek ‘Vraag het de Wetenschapsraad’ in het Tijdschrift voor Logopedie. Hierin deelt de wetenschapsraad evidence met het werkveld en kunnen logopedisten uit het werkveld met hun vragen terecht bij de wetenschapsraad.

Bij het opstellen van de kennisagenda logopedie in 2018 is in het werkveld geïnventariseerd aan welke kennis behoefte is. Op sommige vraagstukken die bij deze inventarisatie zijn opgehaald blijkt al een antwoord te bestaan vanuit de wetenschap. Deze nieuwe evidence is blijkbaar (nog) niet of onvoldoende in het werkveld terecht gekomen. Hieruit ontstond het idee om interactie tussen de wetenschap en het werkveld te initiëren

Je vindt ‘Vraag het de Wetenschapsraad’ op pagina 5 in het tijdschrift. Op deze pagina vind je eventuele extra informatie behorende bij 'Vraag het de Wetenschapsraad'.

Wil je een vraag voorleggen aan de wetenschapsraad? Mail deze dan naar redactie@nvlf.nl.

Meer over de Wetenschapsraad