Verenigingsstructuur

De NVLF is sinds 1927 de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. Wij behartigen de collectieve en individuele belangen van de ruim 5.500 leden die bij ons zijn aangesloten. Onze leden zijn werkzaam in het onderwijs, de gezondheidszorg en als zelfstandig logopedist of volgen de studie logopedie. De NVLF heeft daarnaast als doel het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren.   

 

ledenraad 450 bij 200
Ledenraad

De Ledenraad beslist over belangrijke zaken binnen de vereniging. De raad vertegenwoordigt alle werkvelden binnen de logopedie.

Lees meer

 

vraagtekens 450 bij 200
Bureau

Het NVLF-bureau ondersteunt de vereniging en haar leden met praktische zaken. U kunt er terecht voor advies en informatie over uw werk.

Lees meer

Wetenschapsraad 450x200
Wetenschapsraad

De Wetenschapsraad inventariseert op welke gebieden binnen de logopedie wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Lees meer

bestuur nov 2019 450x200
Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de leden en het bevorderen van de kwaliteit van het vakgebied.

Lees meer

studentenraad 450 bij 200
Studentenraad

In deze raad zitten studenten van de verschillende hbo-opleidingen voor logopedie. Ze denken mee over hun toekomstig vakgebied.

Lees meer

 

commissies 450 bij 200
Commissies

Binnen de NVLF zijn statutaire commissies actief die elk verantwoordelijk zijn voor een ander aandachtsgebied.

Lees meer

klankbordgroepen 450x200
Klankbordgroepen

Klankbordgroepen adviseren het NVLF-bestuur over wat er leeft in de achterban en klankborden rond een specifiek thema.

Lees meer