Onderzoek en data

nivel

Nivel zorgregistratie

Landelijk registratienetwerk van o.a. logopedisten waarin zorggerelateerde gegevens worden verzameld.

Lees meer

proefschriften 450x200

Proefschriften

Proefschriften op onderwerpen die interessant zijn voor logopedisten.

Lees meer

vrouw administratie

Kennisagenda

Een inventarisatie en prioritering van kennishiaten in de preventie, care en cure van mensen met logopedische stoornissen.

Lees meer

EBL 450x200

Evidence based logopedie

Tips voor het vinden van logopedische evidence op het internet.
 

Lees meer

seo onderzoek waarde logopedie 450x200

De waarde van logopedie

Rapport over de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak- en taalstoornissen.

Lees meer

46452556_s 450

Arbeidsmarktonderzoek

Onderzoek om een beter beeld te krijgen van de huidige en te verwachten arbeidsmarkt-ontwikkelingen voor logopedisten.

Lees meer

prevalentie en incidentie 450x200

Prevalentie en Incidentie

Hoe vaak komen bepaalde stoornissen binnen de logopedie voor in Nederland en daarbuiten? 

Lees meer