Wet- en regelgeving

Hier vindt u een overzicht van wet- en regelgeving die voor u als logopedist van belang is. Een samenvatting van de verschillende wetten vindt u hier.

Weten wat er in 2020 mogelijk voor jou verandert op het gebied van wetten? Bekijk hier het overzicht van mogelijke wetswijzigingen.

 

avg

AVG

De Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) is de nieuwe privacy-wetgeving voor de hele Europese Unie.

Lees meer

 

meldcode kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stappenplan voor het omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Lees meer

 

wet wgbo 450 bij 200

WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener.

Lees meer

 

geschillen wkkgz 450 bij 200

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gaat over kwaliteit en klachtrecht van cliënten in de zorgsector.

Lees meer

 

stapel munten 450 bij 200

Wmg

De Wet marktordening gezondheidszorg heeft als doel gereguleerde marktwerking in de zorg te realiseren.

Lees meer

 

wab 450x200

WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat regels voor arbeidscontracten en flexibel werk.

Lees meer

big register 450 bij 200

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg stelt eisen aan de kwaliteit van de zorgverlener.

Lees meer

zvw 450 bij 200

Zvw

Volgens de Zorgverzekeringswet is iedere Nederlander verplicht zich te verzekeren tegen zorgkosten.

Lees meer