Inhoudelijke richtlijnen

inhoudelijke richtlijnen cutout

 
Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg. Een richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Een richtlijn dient ter ondersteuning bij doeltreffend en doelmatig (para)medisch handelen.  

De NVLF onderschrijft de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Overzicht actuele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

22q13 deletiesyndroom (Phelan-MCDermid syndroom, PMS)
Richtlijn 22q13 deletiesyndroom

ALS
Multidisciplinaire richtlijn ALS

Afasie
Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Afasie
Patiëntenversie richtlijn Afasie
Samenvatting patiëntenversie richtlijn Afasie
Schema Afasie Methodisch Logopedisch Handelen
Toelichting en verantwoording bij Schema Afasie Methodisch Logopedisch Handelen
Vragen en aanbevelingen Logopedische richtlijn Diagnostiek en behandeling van afasie

Borstvoeding
Richtlijn borstvoeding

Craniosynostose
Richtlijn Behandeling en zorg craniosynostose (herziening)

CVA-revalidatie
Samen beslissen in CVA-revalidatie

Dementie
Dementie, herziening

Developmental Coordination Disorder
Richtlijn DCD

Downsyndroom
Richtlijn Downsyndroom
Samenvatting richtlijn Downsyndroom

Dravet
Richtlijn Diagnostiek en behandeling Dravetsyndroom

Dyslexie
Richtlijn Dyslexie

Endoscopen
Richtlijn thermolabiele, flexibele endoscopen

Fragiele X Syndroom
Richtlijn Fragiele X Syndroom

Gehoor
JGZ-richtlijn vroegsignalering opsporing gehoorverlies kinderen en jongeren (0-18 jaar)
Handreiking Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten - Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Guillain-Barré syndroom
Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom

Herseninfarct en hersenbloeding
Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding

Hoofd- halstumoren
Richtlijn hoofd- halstumoren

Idiopathische perifere aangezichtsverlamming
Richtlijn diagnostiek en behandeling IPAV

Mondzorg
Richtlijn mondzorg voor jeugdigen
Samenvatting richtlijn mondzorg voor jeugdigen

Oesofagusatresie
Kwaliteitsstandaard Oestrofagusatresie
Patiënteninformatietool

Ondergewicht
Richtlijn ondergewicht

Otitis media
Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn
Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn, bijlagen
Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn, bijlage het verkouden kind

Orofaryngeale dysfagie
Richtlijn Orofaryngeale dysfagie (richtlijnendatabase)

Parkinson
Herziene richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’
Kwaliteitscriteria Parkinson 2009

Artikel procesindicatoren voor logopedie bij Parkinson
Special tijdschrift Logopedie

Schisis
Richtlijn behandeling bij schisis

Spastische cerebrale parese bij kinderen
Richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen

Spinale musculaire atrofie
SMA1

Stemklachten
Richtlijn stemklachten

Stotteren
Richtlijn 'Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen' 2020
Bijlagen Richtlijn Stotteren 2020
Appendix Richtlijn Stotteren 2020
Overzicht aanbevelingen Richtlijn Stotteren 2020

Clinical guideline stuttering
Addendum clinical guideline stuttering

Taalontwikkelingsstoornis TOS
Alle informatie over de richtlijn TOS is gebundeld op een aparte pagina. Hier vindt u alles over de richtlijn TOS.

Taalontwikkeling
JGZ - Taalontwikkeling

Transgenderzorg
Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg

Verstandelijke beperking
Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
Handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Voeding en eetgedrag
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag - de samenvatting
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag - de kaart
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag - factsheet

Vroeg- en SGA-geboren kinderen
JGZ-richtlijn vroeg- en SGA-geboren kinderen