Innovatieprijs 2020

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) geven studenten ook dit jaar met veel plezier de kans om innovaties te pitchen op het NVLF Jaarcongres op 30 oktober 2020. De winnaar krijgt professionele ondersteuning en een startbudget, zodat het concept kan uitgroeien tot een succesvol product voor de praktijk.

De logopedist in de rol van innovator

Zoals in het landelijk opleidingsprofiel Logopedie 2017 vermeld, zien we de logopedist bij voorkeur in de rol van innovator. Als ontwikkelaar van kennis en inzicht in het domein van de logopedische expertise, actief bijdragend aan het verspreiden en toepassen van kennis én innovatief in de verbetering van logopedische zorg.

We vragen onderzoekend vermogen, professionals die openstaan voor nieuwe ideeën, die kritische vragen stellen en die in staat zijn nieuwe vragen methodisch te beantwoorden. De Innovatieprijs 2020 past in dit streven. Het doel van deze prijs is een impuls geven aan innovaties en een brug slaan tussen opleiding en werkveld.

Op zoek naar innovaties

We zoeken een concept, een prototype, een idee of een adviesrapport, eventueel aangevuld met materialen, zoals documentatie of een app. Studenten ontwikkelen het idee of product tijdens de bachelor, als solist of in een groep. Voorwaarde is dat het concept bijdraagt aan het doel en de doelgroep van de Innovatieprijs.

Wat levert deelname op? 

Drie landelijk genomineerde studenten(groepen) mogen hun concept presenteren op het NVLF jaarcongres op 30 oktober 2020. Een ervaring om nooit te vergeten en een kans voor de deelnemers, hun netwerk uit te breiden. De genomineerden worden vermeld in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en bovendien gepubliceerd op de website en de social media kanalen van de NVLF.

De uiteindelijke winnaar krijgt de kans het idee daadwerkelijk een stap verder te brengen met een startbudget van de NVLF en hulp van een professional.

Procedure

 • 6 juni 2020 is de sluitingsdatum voor aanmelding deelnemers, aanmelden kan op de opleiding.
 • Elk van de negen Nederlandse opleidingsinstituten kan één student/team afvaardigen. Welke dat is bepaalt het opleidingsinstituut.
 • De opleiding geeft de naam/namen van de student of studenten die zij willen afvaardigen door aan de secretaris van het LOOL: mevr. L. Schutter, l.e.schutter@pl.hanze.nl.
 • Uiterlijke inzenddatum van de productomschrijving in pdf-formaat is 8 juli 2020. Ook deze doorsturen naar de secretaris van het LOOL en Communicatie afdeling van de NVLF: communicatie@nvlf.nl.
 • Het innovatieve product dient duidelijk omschreven te zijn, in maximaal twee A4’tjes opgesteld in Nederlands, Engels of Duits. Naast een beschrijving van de innovatie, vermeldt de inzending ook de doelgroepen voor wie het concept bedoeld is. De documentatie is verder voorzien van naam/namen en adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummer(s) van de inschrijver(s).
 • Inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet in behandeling genomen.
 • De uitreiking van de Innovatieprijs vindt doorgang bij minimaal drie inzendingen.
 • Het auteursrecht van de innovatieve toepassing wordt gedeeld door de maker(s) en de opleiding.

Jury en beoordeling

 • De maximaal negen inzendingen worden voorgelegd aan een vakjury die bestaat uit afgevaardigden van de NVLF, het LOOL en een expert uit het werkveld.
 • De jury bespreekt de inzendingen en maakt een classificatie. De inzenders van de drie hoogst gewaardeerde concepten krijgen een nominatie. Zij mogen hun innovatieve toepassing presenteren en toelichten op het NVLF jaarcongres.
 • Beoordelingscriteria zijn originaliteit, kwaliteit, actualiteit, toepasbaarheid, haalbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing.
 • De deelnemers en opleidingsinstituten krijgen uiterlijk 23 september de uitslag én ontvangen
  na afloop van het jaarcongres het juryrapport.

Presentatie door de genomineerden

De studenten van de genomineerde inzendingen presenteren hun concept of idee op het jaarcongres van de NVLF. Ze krijgen daarvoor een kleine stand op het beursplein, die zij zelf mogen inrichten en waar ze contact kunnen leggen met geïnteresseerde bezoekers. Daarnaast maken zij een digitale pitch van maximaal 1,5 minuut. Inrichten van de stand en het maken van de pitch gebeurt op eigen kosten. Wel krijgen de genomineerde groepen elk maximaal 6 gratis toegankskaarten voor het congres.

De winnaar van de Innovatieprijs Logopedie 2020

 • Op het NVLF jaarcongres op 30 oktober kiest het publiek uit de drie genomineerden de winnaar van de Innovatieprijs 2020
 • De dagvoorzitter onderzoekt wie van de aanwezige professionals het idee omarmt en het samen met de inzender(s) naar een hoger plan wil tillen.
 • De winnaar ontvangt van de NVLF een startbudget om het idee uit te werken met de ambassadeur uit het publiek. De NVLF promoot het initiatief van de winnaar via de eigen kanalen.
 • Winnaar én ambassadeur houden het NVLF bestuur op de hoogte van ontwikkelingen.