Internationale beroepsverenigingen

De NVLF heeft banden met de volgende internationale organisaties voor logopedie:

CPLOL Europese beroepsorganisatie voor logopedisten
145, Bd Magenta F-75010 Paris
Frankrijk 

Andy van Kollenburg is afgevaardigde namens het verenigingsbestuur van de NVLF.

IALP Internationale organisatie voor Logopedisten
Tilweg 1, 9971 CW Ulrum
The Netherlands

Ellen Gerrits, lector Logopedie, is benoemd als bestuurslid van de internationale vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

RCSLT Logopedistenvereniging Groot Britannië
2 White Hart Yard
London, SE1 1NX
Groot Brittanië
e-mail: info@rcslt.org

ASHA Amerikaanse logopedistenvereniging
10801 Rockville Pike
20852 Rockville Maryland
USA          

Vlaamse Vereniging voor Logopedie
Stadspoortstraat 21 bus 3
2200 Herentals
België
telefoon: 014 21 90 11
e-mail: info@vvl.be          

ECSF
Secretariaat
Lessius University College
Dept. of Speech-Language Therapy and Audiology
Sanderusstraat 45
2018 Antwerpen
België
telefoon: 032 41 08 29