ROS

De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in uw regio adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. In totaal zijn er zeventien ROS'en. Zij bundelen hun kennis en expertise in een landelijk dekkend netwerk.

Slimmer organiseren
ROS’en hebben goede kennis van de eerste lijnszorg en jarenlange ervaring in hun regio. Samen met de eerste lijn en andere betrokkenen zetten zij zich in om de zorg en ondersteuning van wijkbewoners slimmer en efficiënter te organiseren. ROS’en treden hierbij op als onafhankelijke regionale partners en informeren de eerste lijn in de regio over veranderingen in de zorg.

Voor wie?
ROS’en werken voor de eerste lijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Daarnaast werken ROS’en actief samen met landelijke, regionale en lokale partners voor gezonde wijken. Met patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Landelijk netwerk
Gezamenlijk vormen de ROS’en een landelijk dekkend netwerk. Ze wisselen kennis en ervaring uit voor regionale samenwerking aan veranderingen in de zorg op onderwerpen zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s. De ROS’en zijn aangesloten bij InEen, brancheorganisatie van de eerste lijn.

Klik hier voor de website van ROS-netwerk