Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018

In 2017 sloten overheid, verzekeraars en paramedische beroepsgroepen een Hoofdlijnenakkoord af voor de periode 2017-2018.

Inmiddels is er een vervolg in de vorm van bestuurlijke afspraken voor het tijdvak 2019-2022. Voor een deel grijpen die terug op het Hoofdlijnenakkoord. Een aantal daarin afgesproken initiatieven wordt op dit moment uitgevoerd. Belangrijk thema was (en is) het terugdringen van administratieve belasting en laten verdwijnen van overbodige regelgeving.

We nemen uw signalen serieus
Bij de totstandkoming van het Hoofdlijnenakkoord werd duidelijk dat het verder verhogen van de kwaliteit van zorg en minder administratie soms op gespannen voet met elkaar staan. Toch blijven we namens onze leden streven naar vermindering van de regeldruk, zodat logopedisten zich zoveel mogelijk bezig kunnen houden met wat hen werkelijk drijft: het vak van logopedist. En het leveren van zinvolle en zuinige zorg, van goede kwaliteit. Zorg voor minder regels is een kwestie van lange adem. We moeten hierover vaak afstemmen met veel verschillende partijen. Het gaat in kleine stapjes. Toch is elke stap er één.

Bestuurlijk akkoord
Eind 2018 liep het hoofdlijnenakkoord af. Sommige afspraken hebben al een merkbare verbetering opgeleverd terwijl andere plannen de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Mede daarom is het zogenaamde bestuurlijk akkoord afgesloten.

Bekijk de animatie met uitleg over het akkoord

De afspraken

Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk. Bekijk hieronder wat de afspraken en hoever we hiermee zijn.

klantervaringen 2 450 bij 200
Kwaliteit

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekijk de afspraken

tarieven 450 bij 200
Contractering

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over verbetering van contractering.

Bekijk de afspraken

regeldruk 450 bij 200
Regeldruk

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten.

Bekijk de afspraken